Slagkracht Management 


Resultaat garantie
Wij garanderen het resultaat van onze inspanningen binnen de context zoals die in een opdrachtbevestiging wordt vastgelegd. Werkzaamheden worden gecontinueerd tot het bereiken van het afgesproken resultaat. Bij een noodzakelijke overschrijding van de geplande werktijd zijn de kosten die wij hiervoor maken voor onze rekening.


Op alle dienstverlening van Slagkracht Management en associates zijn algemene voorwaarden van toepassing.